15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Basın Açıklaması

14 Mart 2022 Kapalı Yazar: tuder

Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla bir mal veya hizmeti satın alan kişidir. Tüketici bireydir, tüketici ekonominin can damarıdır. Bu nedenle en çok korunması gereken kişi tüketici ve en çok korunması gereken hakların başında da tüketici hakları gelir.

Tarihte 15 MART 1962’de A.B.D. Başkanlarından John F. KENNEDY’nin Temsilciler Meclisinde yapmış olduğu konuşmaya “hepimiz tüketiciyiz…” diye başlaması ve ardından tüketici haklarını anlatması damga vurmuş olmuş, her yıl Mart ayının 15 inde tüm dünyada bu tarih DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ olarak anılmaya ve kutlanmaya başlamıştır.

İşte o tarihten bu yana Evrensel Tüketici Hakları temel dayanak tüketici hakları olarak yerini almış, buna dayanak olarak çıkartılan her yasal düzenleme de Evrensel Tüketici Hakları ruhuna uygun hazırlanmıştır. Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı, Sağlık ve Güvenlik Hakkı, Bilgi Edinme Hakkı, Örgütlenme, Sesini Duyurma ve Temsil Edilme Hakkı, Eğitilme Hakkı, Seçme Hakkı, Tazmin Edilme Hakkı, Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı, Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı bu temel hakları ifade etmektedir.

Ülkemizde de 1985 yılından itibaren kutlanmaya başlayan Dünya Tüketici Hakları Günü ile birlikte tüketici hakları bilinçlendirmeleri kavramı önem kazanmış ve özellikle bu tarihten sonra tüketici haklarına özel yasal düzenlemelere gidilmeye başlanmıştır.

Tüketici hakları kavramı ile bilinçli tüketici kavramı ayrılmaz bir bütün olup, tüketicinin bilincinde olmadığı bir konuda hakkının varlığını ileri sürmek eksik kalacaktır. Tüketici bilinçlendirmesi denilince de akla ilk gelen tüketici örgütlenmeleri ve tüketici dernekleridir. Tamamen gönüllülük esasına dayanarak kamu hizmeti gören tüketici derneklerinin tüketici hukuku ve bilinçlendirmesi sürecindeki önemi bu derece aşikâr iken, o nedenledir ki, son dönemde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılacak değişikliklere ilişkin çalışmalarda tüketici dernekleri/üst örgütleri olarak biz de varız diyoruz ve sürece katılma talebimizi iş bu basın açıklamasıyla bir kez daha yineliyoruz.

Tüketici bilincinin daima geliştiği ve tüketici haklarının ihlal edilmediği bir dünya dileğiyle, tüm tüketicilerimizin 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nü TÜKETİCİLER DERNEĞİ olarak kutluyoruz. Saygılarımızla. 14.03.2022

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]