Tüketicileri Yakından İlgilendiren İki Önemli Düzenleme…

16 Mayıs 2020 Kapalı Yazar: tuder

15 Mayıs 2020 tarih ve 31128 sayılı Resmi Gazete’de tüketicilerimizi çok yakından ilgilendiren iki ayrı düzenleme yapılarak, yürürlüğe girmiştir. Bunlar, salgın hastalık nedeniyle iptal edilen paket tur bedel iadelerinin nasıl ve ne zaman yapılacağı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile erişme kontrolünün sağlandığı karayollarındaki kaçak geçiş ücretlerinin ve cezalarının belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkindir.

İPTAL EDİLEN PAKET TUR BEDELLERİNİN İADESİ…

Yürürlükteki Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 16. maddesi hükmü gereğince, paket turun başlamasına 30 günden fazla gün kala veya mücbir sebep (Salgın hastalık gibi) nedeniyle paket turun iptal edilmesi hallerinde, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde paket tur bedel iadelerinin yapılması esastır.

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile salgın hastalık nedeniyle iptal edilen turların bedellerinin (Uçuş bedeli ve paket tur bedeli) iadesinde yeni süreler belirlenmiştir.

Söz konusu yönetmeliğe eklenen geçici madde hükmü gereğince;

1-COVİD-19 salgını nedeniyle, 05/02/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir.

2-Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde iade edilir.

3-Katılımcının birinci veya ikinci fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü paket tur düzenleyicisi veya aracısına aittir.

Yukarıdaki yönetmelik değişikliğinden anlaşılacağı üzere, salgın hastalık nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesi, esas olarak fesih bildiriminden itibaren 14 gün içerisinde olmakla birlikte,

-Tur kapsamındaki uçuş bedeli iadesi, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde,

-Tur bedeli iadesi, katılımcıların bilgilendirilmesi ve açık onaylarının alınması koşuluyla, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde, gerçekleştirilebilecektir.

Paket tur katılımcıları, yazılı başvuruda bulunmak suretiyle, yukarıdaki seçimlik hakları kullanabilecektir. Tur bedellerinin iadesinde, yukarıdaki sürelerin (uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde) kabulünü ispat açısından, katılımcıların yazılı başvurusu, bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması zorunlu bulunmaktadır.

Söz konusu yönetmelik değişikliği, salgın hastalık nedeniyle paket turlarını iptal etmek zorunda kalan katılımcıların belirsizliklerinin giderilmesi ve ödeme sürelerinin belirlenmesi açısından yararlıdır. Tur kapsamındaki uçuş bedellerinin iadesinde, uçuş yasağının kalkması sonrasındaki 60 günü izleyen 14 gün içerisinde iade yapılacak olması, paket tur düzenleyen firmaları ya da aracılarını finansman yönünden koruyan bir düzenlemedir.

Katılımcılar açısından, bedel iadelerinin faiz uygulanmaksızın iade edilecek olması, paket turun iptaline rağmen kredi kartı taksit ödemelerinin devam ediyor olması ve mali yapıları bozulan paket tur düzenleyicileri ya da aracılarının söz konusu ödemeleri gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri, katılımcılar açısından risk ve sorun olarak devam etmektedir. Bu nedenle, katılımcıların ekonomik çıkarlarının korunması açısından, bu sorunların giderilmesi yararlı olacaktır.

OTOYOL KAÇAK GEÇİŞ ÜCRETLERİ VE CEZASININ HESABI…

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında, kaçak geçiş yapıldığında, en uzun mesafe geçiş ücreti ve bu ücretin 10 katı tutarında ceza uygulanıyordu.

Yönetmelik değişikliği ile “O güzergâhın en uzun mesafesine”ibaresi “Geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye”olarak, “on”ibaresi “dört”olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, “En uzun mesafe, ücret ödemeden çıkış yapılan gişelere en uzak mesafede olan gişe dikkate alınarak belirlenir” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Böylece, kaçak geçişlerde (En uzun mesafe ücreti değil) giriş çıkış yapılan mesafe ücreti ile bu ücretin dört katı tutarında ceza uygulanacaktır.

Ayrıca, ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde (Daha önce yedi gün içerisinde idi) yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, dört katı ceza uygulanmayacaktır.

Ödemesiz geçiş ücreti bedelinin ödenmesinden, araç sahibi sorumlu olacaktır. Araç sahibi gerçek kişinin ölmesi ve ölümün ölüm raporu ile belgelenmesi halinde, varisler sadece kaçak geçiş ücretinden sorumlu olacaktır.

Yararlı olması temennisiyle, sağlıklı güzel günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. 15.05.2020

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği/TÜDER

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]