Tüketiciler Derneği Hakkında

TÜKETİCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1-Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi

Derneğin Adı : “Tüketiciler Derneği” dir. Kısa adı, TÜDER.

Derneğin Merkezi : İstanbul’dadır.

Madde 2-Derneğin Amacı

Toplumun temel öğesi olan tüketicilerin örgütlenmesini sağlayarak, toplumda tüketici bilincini oluşturmak, tüketicilerin etkin biçimde korunmasını, haklarını ve hasta haklarını kullanabilmelerini sağlayarak topluma yararlı sonuçlar elde etmek üzere faaliyet ve girişimlerde bulunmak, tüketici ile ilgili yasaların uygulanmasında kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak amacı ile kurulmuştur.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3.5]