11.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

11.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

31 Mart 2021 Kapalı Yazar: tuder

 

TÜKETİCİLER DERNEĞİ (TÜDER) GENEL MERKEZ 11.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

             Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Merkez 11. Olağan Genel Kurul Birinci Toplantısı, 31 Mart 2021 günü saat 11.00’de, Mehmet Akif Sok. No:1 Röne Park İçi Bakırköy İstanbul adresindeki Yeşilköy Yeşilyurt Güzelleştirme Derneği Toplantı Salonu ve Bahçesinde, salgın hastalık ile ilgili belirlenen tedbirler alınarak, aşağıdaki gündemle gerçekleşecektir. Birinci toplantıda yeter çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, 08 Nisan 2021 günü saat 11.00’de, aynı adreste, aynı gündemle gerçekleşecektir. Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1-Açılış, yoklama, saygı duruşu, istiklal marşı okunması,

2-Divan heyeti başkan ve üyelerinin seçilmesi, divan heyetine imza yetkisi verilmesi,

3-Konukların takdimi, konuşma yapmak isteyen konuklara söz verilmesi,

4-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve faaliyet raporunun değerlendirilmesi,

5-Denetleme kurulu raporunun okunması ve denetleme kurulu raporunun değerlendirilmesi,

6-Yönetim kurulu faaliyet raporunun ve denetleme kurulu raporunun ayrı ayrı ibra edilmesi,

7-Tahmini bütçenin sunulması, oylanması,

8-Salgın hastalığın olumsuz ekonomik etkileri dikkate alınarak, süresinde ödenmeyen geçmiş yıllara ilişkin üye aidatlarının (Borçlarının) durumunun görüşülmesi ve karar alınması,

9-Derneğin konfederasyon, federasyon ve konsey gibi üst örgütler ile sivil toplum kuruluşlarının kendi arasında oluşturacağı STK platformlarına üye olması ya da üyelikten ayrılması konusunda kararlar almak ve konfederasyon, federasyon ve konsey gibi üst örgütlerde ve sivil toplum kuruluşlarının kendi arasında oluşturacağı STK platformlarında derneği temsil edecek üyeleri (Temsilcileri, delegeleri) belirlemek üzere yönetim kuruluna yetkiler verilmesi,

10-Yönetim Kurulu Asil Yedek, Denetleme Kurulu Asil Yedek ve Onur Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

11-Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]