KREDİ KARTLARINDA TAKSİTLENDİRME SÜRELERİ YENİDEN DEĞİŞTİ. TAKSİT SÜRELERİ ARTIRILDI…

KREDİ KARTLARINDA TAKSİTLENDİRME SÜRELERİ YENİDEN DEĞİŞTİ. TAKSİT SÜRELERİ ARTIRILDI…

13 Haziran 2019 Kapalı Yazar: tuder

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile daha önce belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme süreleri;

-Mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya,

-Elektronik eşya (Video, kamera, ses sistemleri, fiyatı 3.500 Türk Lirasının üzerinde olan televizyon vb.) alımlarında üç aydan altı aya,

-Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya,

-Havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya,

-Vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya,

-Elektrikli eşya ( Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli ev aletleri vb.) alımlarında on iki aydan on sekiz aya,

-Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya,

Çıkarılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, 13 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri kapsamında,

-Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı,

-Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,

İlişkin düzenleme yapılmıştır.

Tüketicilerimize, kredi kartlarının bankaların kendilerine tanıdığı bir kredi olduğu bilinciyle, ihtiyaçlarına uygun ürünleri, kişisel gelirlerini ve aile bütçelerini dikkate alarak satın almalarını, kredi kartlarını bu bilinçle kullanmalarını öneriyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği-TÜDER

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]