Özel Okul Ücret Artışlarından Şikayetler Artıyor…

Özel Okul Ücret Artışlarından Şikayetler Artıyor…

20 Aralık 2022 Kapalı Yazar: tuder

Erken kayıtların başlaması ile birlikte, özel okul eğitim ücretlerindeki aşırı artışlar (Zamlar) konusunda, Derneğimize şikayetler ulaşmaktadır. Özellikle birden fazla çocuğu eğitim gören veliler, zamlardan daha çok etkilenmektedir. Bugün ulaşan bir velimiz, “Abi selam… özel okul yüzde 200 zam yapabilir mi? diye sorunca, bu yazıyı sizler için paylaşmaya karar verdim.

Yürürlükteki Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 13. maddesi ile bu Kanuna göre çıkarılan MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ’nin 53. maddesi hükümleri gereğince, ücretlerin belirlenmesi ve yıllık artışın hesaplanması yasal esaslara bağlanmıştır. Özel okullar, yıllık ücretlerini belirler iken bu yasal düzenlemelere uymak zorundadır.

Yönetmeliğin 53. maddesi hükmü gereğince, ARA SINIFLARIN EĞİTİM ÜCRETİ, “Bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen, okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenmektedir.”

Ancak, ara sınıflar dışında eğitim ücretlerinin belirlenmesinde, ara sınıflardaki artış oranı gibi belirlenmiş bir hesaplama yöntemi bulunmayıp, “…özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkânlarına, gelişmelerine imkân verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ederler.” denilmek suretiyle, özel okullara eğitim ücreti belirlemede inisiyatif tanınmış bulunmaktadır.

Eğitim ücreti dışında yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler adı altında çeşitli ücretler alınmaktadır. Bu hizmetler karşılığı alınan ücretler, eğitimi daha pahalı hale getirmektedir.

2022 yılı Kasım ayı ÜFE ve TÜFE oranlarının yüksekliği dikkate alındığında, geçtiğimiz dönem Cumhurbaşkanlığı Kararı ile % 36 artış oranı ile sınırlandırılan ücret artışları, bu dönem hem veliler hem de özel okullar açısından, büyük bir sorun olacağa benzemektedir. Artan maliyetler ve zorlaşan geçim şartları nedeniyle, her iki tarafın da mağduriyet yaşamaması ve eğitim hizmetinin sürekliliğini sağlamak açısından, bir uzlaşının sağlanması yerinde olacaktır.

Velilerimizin, özel okullar ile yapacakları sözleşme içeriklerine (Özellikle alınan hizmetler ile ücretlere ilişkin madde hükümlerine) dikkat etmesi ve sözleşme örneğini saklamaları yararlı olacaktır. Neye imza attıklarını bilmeleri gerekmektedir.

Fahiş fiyat artışı uygulayan özel okullar hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulabilir.  Özel okullar ile eğitim ücreti konusunda bir uyuşmazlık yaşanması halinde, maddi zararların giderilmesi amacıyla, 2023 yılında KDV dahil 66 Bin TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilecektir.

Fiyatlar genel seviyesinin her mal ve hizmette aşırı yükseldiği bu günlerde, eğitim hizmetinin önemi ve sürekliliği dikkate alınarak, devlet tarafından başta veliler ve öğrenciler olmak üzere tarafları koruyucu tedbirler alınması zorunlu bulunmaktadır. Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]