BENDEN SÖYLEMESİ: AĞIR SİYASİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR…

4 Haziran 2024 Kapalı Yazar: Levent Küçük

Yıllar önce üniversitede maliye teorisi derslerinde, gayrimenkullerin vergilendirilmesindeki hassasiyete dikkat çekilerek, insanların yıllar önce başını sokmak için satın aldığı ya da babadan dededen kalma bir ev ya da bir arsanın sonradan satışına atıf yapılarak, satışın vergilendirilmesinde değer artış kazancından ziyade, satışın ticari olup olmadığına göre vergilendirilmesi gerektiği vurgulanırdı.

Örneğin, yıllar önce İstanbul Ataköy’de ev sahibi olan sabit gelirli emekli aileler, bugün itibariyle bırakın değer artış kazancını ödemeyi, aylık aidatını bile ödemekte güçlük çekiyorlar. Onlar için evleri bir barınma yerinden öteye geçmemektedir.

Bu açıdan, yıllar önce satın alınan taşınmazların sonradan satışında, taşınmazın ilk satın alınma tarihine ve satışın ticari olup olmadığına mutlaka bakılmalı, mevcut yasadaki 5 yıllık istisna süresi korunmalıdır.

Aksi halde, insanların babadan dededen kalma ya da yıllar önce satın aldığı taşınmazlarını, edinme süresine bakmaksızın vergilemeye çalışmak, hem vergi adaletini zedeleyecek hem de ağır siyasi sonuçlar doğurabilecektir. Öte yandan, taşınmaz alım satımını ticari faaliyete dönüştürmüş olanlar, elbette vergilendirilmelidir.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

Levent Küçük
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]