FİYATLAR ARTINCA BAKIM, ONARIM VE TADİLATA TALEP ARTTI…

9 Aralık 2023 Kapalı Yazar: Levent Küçük

“BAKIM, ONARIM VE TADİLAT HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ HAKLARI”

Artan mal ve hizmet fiyatları ve hükümetin sıkılaştırma politikası nedeniyle, yeni bir ürün satın almak yerine, mevcutları kullanmak (İdare etmek) veya bakım ve tadilat yaptırmak suretiyle, ayakkabılarımızın, giysilerimizin, eşyalarımızın ömrünü uzatma yolunu seçiyoruz. Bu nedenle, yaklaşık son iki yıldır terzi, lostra salonu, beyaz, kahverengi ve elektronik eşya tamiri, otomobil servisleri gibi işlerle uğraşan esnaf ve ticaret sahiplerinin işlerinde artış gözlemleniyor.

Son günlerde Derneğimize ulaşan bazı tüketiciler, yaptırdıkları onarım veya tadilattan memnun kalmadıklarını ileri sürerek, yasal haklarının neler olduğunu, nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini öğrenmek istiyorlar. Öncelikle onarım, tadilat, bakım ve servis gibi işlerin bir hizmet ifa etmek olduğunu söylemeliyiz. Terzinin yaptığı dikim, tadilat hizmeti, lostra salonun yaptığı tamir, boyama, bakım hizmeti, servislerinin yaptığı bakım, onarım, boyama hizmetleri gibi. Bu tür hizmetlerin satın alınması sonrası hizmetin gereği gibi yerine getirilmemesine “Ayıplı Hizmet” diyoruz.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ayıplı hizmet; sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir. Sağlayıcı, hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.

Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya ondan makul olarak beklediğimiz faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler de ayıplı hizmet sayılmaktadır.” Örneğin, bir terzinin dikiş veya onarımı vücut ölçülerinize göre yapmaması veya kumaşa zarar vermesi, beyaz veya elektronik eşyanın tamiri sonrası aynı arızanın tekrarı, ayakkabının renginin değişmesi birer ayıplı hizmettir.

Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici, Hizmetin yeniden görülmesi, Hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, Ayıp oranında bedelden indirim, Sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanmakta serbesttir. Sağlayıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketicilerimiz ayıplı hizmet ile karşı karşıya kalmaları halinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yaparak, 66 Bin TL’ye kadar olan maddi zararlarının giderilmesini yasal yoldan isteyebilirler. Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilmesi açısından, hizmet alınan terzi, lostra salonu, beyaz, kahverengi ve elektronik eşya servisleri, kuru temizleme gibi işyerlerinden mutlaka fatura veya geçerli yasal belge alınması gerekmektedir.

Yararlı olması dileğiyle, tüketicilerimize ayıpsız hizmet aldıkları güzel günler diliyoruz.

Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

Levent Küçük
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]