KASIM AYI İNDİRİMLİ SATIŞLARI VE KARGO İADE ÜCRETLERİ!

KASIM AYI İNDİRİMLİ SATIŞLARI VE KARGO İADE ÜCRETLERİ!

2 Kasım 2023 Kapalı Yazar: Levent Küçük

Uzaktan satış diye adlandırılan internet veya telefon yoluyla yapılan satışlar, satıcı açısından bazı işletme maliyetlerini (Sabit işyeri zorunluluğu, yüksek kira bedeli, fazla personel çalıştırma gibi) aşağı çekerken, satılan malların iade edilmesi gibi riskleri de (maliyetleri) barındırmaktadır. Satıcı, bu fırsat ve riskleri bilerek satış yapmaktadır. Satıcı ile alıcının yüz yüze gelmediği bu satış yöntemi son yıllarda artış göstermektedir.
Durum böyle olunca, uzaktan satış yöntemi ile satın alınan malların iadesinde (Tüketici satış öncesi bilgilendiriliyor olsa bile) kargo iade bedelinin tüketiciye yüklenmesi kabul edilemez bir durumdur.
Bu konudaki mevcut yasal düzenleme iptal edilerek, kargo iade bedelinin tüketicilere ödettirilmesi uygulamasına son verilmelidir.
Kasım Ayı indirimli satışlarının başladığı bu günlerde, tüketicilerimizin internet sitelerinden alışveriş yaparken, ürün iadelerinde kargo iade ücretinin ödenmesine ilişkin bilgilendirmelere dikkat etmesini tavsiye ediyoruz.
Ayrıca, ürün iadelerinde kargo iade ücretini tüketicilerden tahsil eden internet sitelerinden alışveriş yapmamalarını öneriyoruz.
Kamuoyunun ve yetkililerinin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.
Saygılarımızla.
Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği (TÜDER)

Levent Küçük
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]