Derneklerin Elektrik Tarife Değişiklikleri…

Derneklerin Elektrik Tarife Değişiklikleri…

22 Ağustos 2022 Kapalı Yazar: tuder

Artan enerji maliyetleri ve yüksek tutarlı elektrik faturaları, hepimizi olumsuz etkiliyor. Sosyal sorumluluk amacıyla, gönüllük esasıyla sınırlı maddi imkânlarla faaliyette bulunan dernekler, yüksek tutarlı elektrik faturalarından olumsuz etkileniyor, faturalarını ödemekte güçlük çekiyorlar. Geçtiğimiz aylarda yapılan değişiklik ile derneklerin elektrik aboneliklerinde, daha önceki “Ticari” tarifeden “Konut” tarifesine geçişleri sağlanarak, elektrik tüketimlerinin faturalandırılmasında, konutların tabi olduğu birim fiyat üzerinden hesaplanma imkânı getirildi. Bu değişiklik, ülkemizde faal dernekleri yakından ilgilendirmektedir.

Derneklerin elektrik tüketimlerinin konut tarifesi üzerinden faturalandırılması, yani tarife değişiklikleri, elektrik dağıtım şirketleri tarafından otomatik olarak yapılmamaktadır. Bunun için derneklerin elektrik dağıtım şirketlerine bizzat başvuruda bulunarak, tarife değişikliği talebinde bulunmaları gerekiyor.

Tarife değişikliği için dernekleri temsile yetkili kişilerin yazılı başvurusu gerekmektedir. Başvuru esnasında;

1-Derneğin faal olarak faaliyette bulunduğunu belirtir, DERBİS üzerinden alınabilen “Faaliyet Belgesi”,

2-Abonelik ve benzeri işlemler için yetki verilen kişi var ise, yetkili kılınan kişiye ilişkin yönetim kurulu kararı ve bu kararın bir örneği,

3-Derneği temsile yetkili kişiye ilişkin yönetim kurulu kararı ve bu kararın bir örneği, dilekçeye ek yapılması gerekmektedir.

Derneklerin elektrik faturalarını bir nebze azaltacak bu uygulamayı yararlı buluyoruz. Ancak, derneklerin faal oldukları, elektrik dağıtım şirketleri tarafından rahatlıkla sorgulanabilir. Bu bilgiye erişim, kamu kurumları tarafından elektrik dağıtım şirketlerine sağlanabilir. Ayrıca, aksi ispatlanmadığı sürece, dernekleri temsile yetkili kişilerin beyanı ve sözlü talebi tarife değişikliği için yeterli kabul edilmelidir. Bu açıdan, derneklerin elektrik tarife değişiklikleri daha kolay ve doğrudan gerçekleştirilmelidir. Bu uygulama, 100 binden fazla faal derneği yakından ilgilendirmekte olup, derneklerin bu konuda elektrik dağıtım şirketleri tarafından bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Uygulamada, dernekler üzerinde önemli bir maddi yük oluşturan (Beyanname verme, Mali Müşavirlik ücreti ödeme, stopaj tutarını karşılama gibi) kira stopaj mükellefiyeti konusunda da benzer adımlar atılarak, ticari faaliyette bulunmayan derneklerin kira stopaj mükellefiyetlerinin ve sorumluluklarının kaldırılması, ülkemizde faal 100 binden fazla dernek açısından çok yararlı olacaktır. Bu konuda, başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere, yetkililerin adım atmasını bekliyoruz. 21.08.2022.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]