KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YURTDIŞI TEBLİGAT SORUNU…

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YURTDIŞI TEBLİGAT SORUNU…

12 Haziran 2021 Kapalı Yazar: tuder

Deprem riski gerçeği ve güvensiz binaların biran önce yenilenmesi, İstanbul başta olmak üzere, ülkemizde birçok şehir ve bölgenin en öncelikli konularının  başında gelmektedir. Bu açıdan, kentsel dönüşümle binaların yenilenme süreci, ülkemiz için hayati önem taşımaktadır.

Kentsel dönüşümde karşılaştıkları birçok sorunu (Kat malikleri arasında büyük oranda uzlaşının sağlanması, yenileme için finansman sağlanması, inşaat firması tercihi yapılması gibi) aşan kat malikleri, bazı kat maliklerine ulaşmada yaşadıkları sorunlar (özellikle yurtdışında yaşayanlara tebligat yapılamaması) nedeniyle, kentsel dönüşüm işlemlerinin başlayamadığını belirterek, sorunlarına çözüm bulunmasını istiyorlar.

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli bina ilan edilen yapıların kat maliklerine, tapu idaresi tarafından tebligat yapılmakta, tebligatların tamamlanması sonrası belediyeler ve diğer kurumlar tarafından işlemler başlatılabilmektedir.

Derneğimize ulaşan bazı kat malikleri, yurtdışında yaşayan bazı kat maliklerinin (Sorun çıkarmak, süreci engellemek amacıyla) adres bildirmediklerini, yurtdışı adreslerinin bilinemediğini, bu nedenle tapu idaresi tarafından tebligat yapılamadığını ve işlemlerin başlayamadığını belirterek, mağduriyet yaşadıklarını bildirmişlerdir.

Yürürlükteki Tebligat Kanunu’nun 25/A madde hükmünde ve Ek Madde-1 hükmünde, tebligat usulüne ilişkin bazı yasal düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemeler var olmakla birlikte, tebligat için bazı şartların (Konsolosluk, büyükelçilik vasıtası gibi) gerekli olması, kat maliklerini aşmakta, süreci ve işlemleri uzatmaktadır.

Kentsel dönüşümle binalarını biran önce yenilemek isteyen kat malikleri, bu tür sorunlarla işlemlerinin engellenmesini, sürecin uzamasını istemiyorlar.

Bu kapsamda;

-Yurtdışında yaşayan bazı kat maliklerine tapu idaresi tarafından yapılacak tebligatlarda yaşanan sorunların biran önce çözülmesini, tebliğ usulünde kolaylıklar getirilmesini,

-Deprem riski gerçeği ve insan hayatı dikkate alınarak, kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin işlemlerine hız vermesini,

-Kentsel dönüşümden yararlanacak apartman ve site sakinlerine/yönetimlerine hukuki destek sağlayacak birimler kurulmasını,

Kamu kurumlarından ve yerel yönetimlerden talep ediyorlar.

Ülkemizde deprem riski gerçeğini biz kez daha vurgulayarak, kat maliklerinin haklı taleplerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili ve yetkili tüm kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve STK’ların bilgi ve değerlendirmesine sunmak istiyoruz. Saygılarımızla. 12.06.2021

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]