TÜKETİCİ UYGULAMALARINDA “İŞ GÜNÜ” KAVRAMI…

TÜKETİCİ UYGULAMALARINDA “İŞ GÜNÜ” KAVRAMI…

5 Kasım 2020 Kapalı Yazar: tuder

Hukukta, bir hakkın kazanılmasında ya da kaybedilmesinde yasalarla belirlenmiş sürelerin kullanılması, büyük önem taşımaktadır. Zamanaşımı olarak da tanımlanan bu süreler, hukuki kararları doğrudan etkilemektedir. Tüketici uygulamalarında, bir ürününüzü (Telefon, beyaz eşya, bilgisayar, mobilya, giysi, ayakkabı vb) tamir için yetkili servise ya da incelenmek üzere satın aldığınız işletmeye bıraktığınızda, yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince, azami tamir süresinin veya ürünün inceleme süresinin 20 iş gününü aşmaması gerekmektedir.

Bizlere başvuran çok sayıda tüketici, “Ürünümü yetkili servise ya da incelenmek üzere satın aldığım işletmeye bıraktım, 3 haftayı geçti, 1 ayı geçti dönüş yapmadılar, ne yapmalıyım” sorusunu yöneltiyorlar. Bu açıdan tüketicilerimize öncelikle, “Yetkili servise ya da incelenmek üzere bir firmaya bir ürününüzü bıraktığınızda mutlaka belge alın, belge üzerine ürünü bıraktığınız tarihi ve ürünle ilgili sorununuzu mutlaka yazdırın” diyoruz. Tüketicilerimiz, azami tamir süresindeki 20 iş gününün nasıl hesaplanacağı konusunda doğal olarak, tereddüt yaşıyorlar. İş günü hesabında, haftanın hangi günlerinin hesaba katılacağı ya da bayram veya resmi tatil günlerinin hesaplamada ne şekilde dikkate alınacağını bilmiyorlar.

05 Kasım 2020 tarih ve 31295 sayılı bugünkü Resmi Gazete’de, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere “Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Her iki yönetmelikte de iş günü tanımı yeniden belirlenmiştir. Söz konusu yönetmelik hükümleri gereğince iş günü, “Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini” ifade etmektedir. Önceki yönetmeliklerden farklı olarak, 15 Temmuz günü yönetmeliğe ilave edilmiş bulunmaktadır.

Hukuki uygulamalarda, sürelerin başlangıç ve bitişlerinin hesaplanmasında, sürelerin gün, hafta, ay ya da yıl olarak belirlenmiş olması önemlidir. Süreler gün olarak belirlenmişse, tebliğ günü, sözleşmenin kurulduğu gün ya da yetkili servise teslim edildiği gün hesaba katılmaksızın, ertesi günden başlanarak sürenin hesaplanması gerekmektedir.

Örneğin, 05 Kasım 2020 tarihinde tamir edilmek üzere yetkili servise bıraktığımız bir cep telefonuna ilişkin, azami 20 günlük tamir süresini hesaplayacak olursak,
-Gün hesabı, ertesi gün olan 06 Kasım’dan başlayacaktır,
-Pazar günlerine denk gelen 08, 15 ve 22 Kasım günleri hesaplamaya dahil edilmeyecektir,
-Süre, 28 Kasım Cumartesi günü mesai saatinde sona erecektir.

Hukuki açıdan süreler ve bu sürelerin hesabı, tüketici haklarımızın kullanılmasında bizleri çok yakından ilgilendirmektedir. Bir hukukçu ya da konunun uzmanları kadar biliyor olmasak da, tüketici uygulamalarında iş günü nedir? İş günü nasıl hesaplanır? konularını az çok hepimiz bilmeliyiz. Ayrıca, yetkili servise ya da incelenmek üzere bir firmaya bir ürünümüzü bıraktığınızda, mutlaka ürünümüzü teslim ettiğimize ilişkin belge almalı, o belgeye ürünü teslim ettiğimiz tarih ile ürünle ilgili sorunumuzu mutlaka yazdırmalıyız.

Yararlı olması temennisiyle, sorunsuz güzel günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. 05 Kasım 2020
Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği/TÜDER

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.8]