05 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNDE TEMEL SORUN: KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ

7 Haziran 2024 Kapalı Yazar: Levent Küçük

Her bir bireyin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, evrensel tüketici haklarımızdan en önemlisidir. Bu hak, evrensel bir tüketici hakkı olmanın da ötesinde, bir insanlık hakkı, bir hayat hakkıdır.
Birleşmiş Milletler, 1972 yılında 5 Haziran tarihinin “Dünya Çevre Günü” olmasını oybirliği ile kabul etmiştir.
O tarihten bu yana, “Dünya Çevre Günü” tüm dünyada ve ülkemizde çeşitli etkinlikler ile kutlanmakta, farkındalık oluşturulmaktadır.
Günümüzde küresel ısınma ve buna bana bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişiklikleri, tüm yaşamı, insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. Bu açıdan, çevresel önlemler ile birlikte doğal kaynakların korunması her zamankinden daha öncelikli hale gelmiş bulunmaktadır.
Gıda ürünlerimize sahip çıkmak ve kendi kendine yeten bir ülke olmak başta olmak üzere, toprağımıza suyumuza, ağacımıza ormanımıza, tohumumuza böceğimize, kuşumuza çiçeğimize sahip çıkmak, israf etmeden tüketmek her zamankinden daha önemli hale gelmiş bulunmaktadır.
Bugün itibariyle Yeşil Ekonomi, Yeşil Sanayi ve Yeşil İş kamu kurumları, yerel yönetimler ve şirketlerin yönetim politikalarında öncelikleri haline gelmiş bulunmaktadır.
Bazen konforumuz için, bazen de daha çok kazanç sağlamak uğruna, geleceğimizden, doğal güzelliklerimizden, en önemlisi hayatımızdan vazgeçiyoruz.
Kentsel dönüşüm diyoruz, otoparksız, çiçeksiz, bahçesiz, alt yapısız binalar dikiyoruz. Toprağı, suyu, denizi, yeşili, tohumu, temiz havayı hızla yok ediyoruz. Aslında, hep birlikte hayatımızı, geleceğimizi yok ediyoruz.
Tüketiciler Derneği (TÜDER) olarak, başta kamu kurumları, yerel yönetimler ve şirketler olmak üzere, ilgili ve yetkili tüm kesimleri, görünürde değil, samimi ve şeffaf olarak çevreci olmaya, çevreyi ve doğal kaynaklarımızı korumaya davet ediyoruz.
Her birimizin sağlıklı ve güvenli bir çevrede, israf etmeden yaşaması dileğiyle, “05 Haziran Dünya Çevre Günü” kutlu olsun.
Saygılarımızla.
Levent Küçük
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği (TÜDER)

Levent Küçük
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]