“APARTMAN VEYA SİTE KAT MALİKLERİ TOPLANTILARI VE YAPI RİSK TESPİTLERİ”

22 Ocak 2024 Kapalı Yazar: Levent Küçük

Ocak ve Şubat aylarında birçok apartman ve site yıllık kat malikleri toplantısını gerçekleştiriyor. Bu toplantılarda konuşulan en önemli konuların başında, binaların yapı risk durumları ve bunlara ilişkin tespitler olmaktadır. Binaların yapı risk tespitleri bazı belediyeler tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca bir ücret karşılığı tespit yapılabilmektedir.

Bir ücret karşılığı yapı risk tespiti yaptırılması halinde, ödenen ücretler ve düzenlenen raporlar, kat malikleri arasında tartışma konusu olabilmektedir. Katıldığım bir site kat malikleri toplantısında, ülkemizin köklü üniversitelerinde görevli öğretim üyelerinin imzasını taşıyan raporların eleştirildiğini, ödenen ücretler ve karşılığında alınan yasal belgeler bakımından üniversitelerin kuşku altında bırakıldığını gözlemledim.

Bilindiği üzere, deprem riski taşıyan yerlerin başında İstanbul gelmektedir. Bu açıdan, binaların yapı risk tespitlerinin biran önce yaptırılması ve önlem alınması önem taşımaktadır. Apartman ya da siteler olarak, binanızın yapı risk durumunu öğrenmeye yönelik olarak, lisanslandırılan Üniversitelerden ya da yapı denetim firmalarından hizmet alırken,

1-Alınacak hizmet ayrıntılı olarak belirlenerek, birden fazla teklif arasından karşılıklı sözleşme düzenlenmesi,

2-Alınacak hizmet karşılığı ödenecek tutarın tam olarak belirlenmesi ve karşılığında mutlaka fatura gibi yasal belgeler alınması,

3-Yapılan işleri takip ve kontrol etmek amacıyla, konunun uzmanı kişilerden bir komisyon oluşturulması veya dışarıdan destek alınması,

4-Apartman ve site yönetimleri tarafından, yapılan işler ve düzenlenen raporlarla ilgili kat maliklerine süresinde, eksiksiz bilgi verilmesi,

5-Alınan kararların karar defterine ya da site genel kurul tutanaklarına mutlaka yazılması ve tüm kat malikleri ile paylaşılması, yerinde olacaktır.

Enflasyonist bir dönemde bulunmamız nedeniyle, artan maliyetler ve yapılacak harcamalar, her birimizi çok yakından ilgilendirmektedir. Bu açıdan, yapı risk tespitlerinde tasarruf ön planda tutularak, yaşadığımız binaların yapı risk tespitlerini yaptırmakta yarar bulunmaktadır. Ayrıca, bazı belediyelerin ücretsiz yapı risk tespiti hizmeti verdiği unutulmamalıdır. 

Yararlı olması temennisiyle, güzel bir gün diliyorum.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

Levent Küçük
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]