“TAŞINMAZ VE İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME”

1 Eylül 2023 Kapalı Yazar: Levent Küçük

Taşınmaz ve ikinci el araç satışlarına ilişkin olarak 31.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan iki ayrı yönetmelik ile ilan sitelerinde kendi kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilana çıkılmasını engelleyecek düzenlemeler yapılmıştır. Kişiler, kendisi, eşi veya bir ve ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkul için sadece yetki belgesi alarak satış ilanına çıkabilecektir. Emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleri ile doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazları ilana koyabilecektir.

Kendine ve birinci ikinci derece hısımlarına ait olmayan, sahibi tarafından yetkilendirilmemiş taşınmaz ya da aracın ilana konulması yasaklanmış bulunuyor. İlanı veren kişi, bundan böyle sahibi tarafından yetkilendirildiğini, ilanı yayımlamadan önce doğrulamak zorunda olacaktır.

Başkalarına ait ikinci el araç ve taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, yayınlanan bilgilerin doğruluğundan ve bu bilgilerin muhafazasından sorumlu olacaktır. Ayrıca, piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak zorundadırlar. Yönetmelikle yapılan değişiklikler yayımı tarihinden itibaren 2 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Mevzuata aykırı davrananlar hakkında ise idari para cezası uygulanacaktır. Her bir aykırılık için 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır.

Taşınmaz ve ikinci el araç satışlarına ilişkin söz konusu düzenlemeleri;

-Sahte ilanlar yoluyla yapılan dolandırıcılıkların önlenmesi,

-Kayıtdışı (Yetkisiz) faaliyet ve kayıtdışı gelirin gizlenmesi ile mücadele,

-Ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi bakımından olumlu buluyoruz.

Yapılan düzenlemelerin, özellikle taşınmaz ve ikinci el araç satışlarında sahte görseller kullanılarak yapılan kaparo dolandırıcılıklarının önlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca, 3. şahıslar adına yapılan alım satım işlemleri yoluyla ortaya çıkan kayıt dışılığı (Vergi kaybı) önleme açısından olumlu buluyoruz.

Tüketiciler, web sitelerinde satışa konulan her bir araç ve taşınmaza ilişkin bilgilerin doğru ve güvenilir olduğuna emin olmalıdır. Bu bakımdan, ilanlara aracılık eden web sitelerinin sorumluluğu önemli olmaktadır. Söz konusu düzenlemelerin uygulanabilir olması ve geri adım atılmadan uygulanması yerinde olacaktır.

Saygılarımla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

Levent Küçük
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]