LOKANTA, RESTORAN, KAFE, PASTANE VE BENZERİ YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ SUNULAN İŞYERLERİNE YÖNELİK ÖNEMLİ DÜZENLEME

19 Aralık 2023 Kapalı Yazar: Levent Küçük

19.12.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8’inci maddesinin 1’inci fıkrasında düzenlenmiş bulunan Tarife ve Fiyat Listelerine ilişkin olarak, 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere “Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerine yönelik” önemli düzenleme yapılmıştır. Düzenlemenin eski ve yeni şekli aşağıdaki gibidir.

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 8 – (1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 8 –  (1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.”

Yapılan düzenlemenin olumlu olduğunu ifade etmek istiyoruz. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinin giriş kapılarında ve hizmet sunulan masalarının üstünde fiyat tarifesinin bulunacak olması, tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması ve piyasa rekabetinin sağlanması açısından yararlı olacaktır. Söz konusu düzenlemenin uygulanabilir olmasını ve yetkili birimler tarafından denetimlerin gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz.

Tüketicilerimizin ve kamuoyunun dikkat ve bilgisine sunmak istiyoruz. Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

Levent Küçük
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]