Destek Forumlarında Güncel Konular

Yönetmelikler

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet  Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

26 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29457 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı ağ üzerinde bulundurmakla yükümlü oldukları genel […]

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin […]

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, konut finansmanı sözleşmelerini kapsar. (2) Bu […]

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği

22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, […]

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli  Sözleşmeler Yönetmeliği

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

31 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29253 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, finansal hizmetlere ilişkin […]

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği

24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ABONELİK SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarınıdüzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli […]

Yargı Kararları

Dosya Masrafının İadesine İlişkin Yargıtay Kararı (2014)

Dosya Masrafının İadesine İlişkin Yargıtay Kararı (2014)

Konut kredisi kullandığında kendisinden DOSYA MASRAFI adı altında alınan ücretin iadesi için Tüketici Hakem Heyetine başvuran bir tüketicinin başvurusu olumlu bulunmuş ancak banka tarafından karara itiraz edilmiştir. Aşağıda 13. Hukuk Dairesi tarafından bankanın itirazına ilişkin olarak tüketici lehine çıkan karar bulunmaktadır:   Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden: ESAS NO : 2014/10888 KARAR NO : 2014/11684 YARGITAY […]

Banka Yapılandırma bedeli iade

Banka Yapılandırma bedeli iade

Daire:13 Tarih:2013 Esas No:2013/4033 Karar No:2013/7605 Kaynak: İlgili Maddeler: İlgili Kavramlar:yapılandırma bedelinin iadesi T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/4033 KARAR NO : 2013/7605 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) TARİHİ : 05/12/2012 NUMARASI : 2012/448-2012/619 […]

Trafik Cezası İptali mahkeme kararı

Trafik Cezası İptali mahkeme kararı

 

Japon Yeni Uyarlama Davası

Japon Yeni Uyarlama Davası

1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS No :2012/102 KARAR No: 2013/1332 HAKİM KATIP DAVACI DAVALI VEKİLLERİ DAVA : Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan DAVA TARIHI : 23/01/2012 KARAR TARİHİ z 07/11/2013 KARAR YAZMA TARİHİ: 02/12/2013 Davacı tarafından mahkememize açılan davada; TÜRK MİLLETİ ADINA yargılama yetkisini kullanan mahkcmemizde yapılan açık yargılama sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ Davacı tarafından verilen […]

Yargıtay TSHH Yetki Kararı

Yargıtay TSHH Yetki Kararı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi  E:2004/13486 K:2005/1775 T:08.02.2005              Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu, düşünüldü: KARAR : Davacı, abonesi olan davalının 1999 yılı Aralık, 2000 yılı Ocak, Şubat aylarına […]

Bankanın Yeniden Yapılandırma Kararına İtiraza İlişkin Yargıtay Kararı

Bankanın Yeniden Yapılandırma Kararına İtiraza İlişkin Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/4033 KARAR NO : 2013/7605 MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) TARİHİ : 05/12/2012 NUMARASI : 2012/448-2012/619 DAVACI : Müzeyyen Kamiloğlu vekili Avukat Alp Oral DAVALI : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Vekili Avukat Gülay Çerik Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden […]