Destek Forumlarında Güncel Konular

Yönetmelikler

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL  VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

3 Ekim 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29138 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kâr payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile […]

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik

12 Temmuz 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29058 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme hizmeti yapabilmesi için kayıt altına alınmasına, kayıp, […]

Reklam Kurulu Yönetmeliği

Reklam Kurulu Yönetmeliği

3 Temmuz 2014  PERŞEMBE              Resmî Gazete                  Sayı : 29049                                                 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Reklam Kurulunun ve ihtisas komisyonlarının kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları ile sekretarya hizmetleri ve diğer hususları düzenlemektir. […]

Tüketici Konseyi Yönetmeliği

Tüketici Konseyi Yönetmeliği

5 Temmuz 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29051 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tüketici Konseyinin kuruluş ve görevleri ile toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı […]

Fiyat Etiketi Yönetmeliği

Fiyat Etiketi Yönetmeliği

28 Haziran 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29044 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. […]

Tüketici  Ödülleri Yönetmeliği

Tüketici Ödülleri Yönetmeliği

27 Haziran 2014  CUMA           Resmî Gazete             Sayı : 29043                                                  YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklarını kullanması konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların ve tüketici hukuku […]

Yargı Kararları

Dosya Masrafının İadesine İlişkin Yargıtay Kararı (2014)

Dosya Masrafının İadesine İlişkin Yargıtay Kararı (2014)

Konut kredisi kullandığında kendisinden DOSYA MASRAFI adı altında alınan ücretin iadesi için Tüketici Hakem Heyetine başvuran bir tüketicinin başvurusu olumlu bulunmuş ancak banka tarafından karara itiraz edilmiştir. Aşağıda 13. Hukuk Dairesi tarafından bankanın itirazına ilişkin olarak tüketici lehine çıkan karar bulunmaktadır:   Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden: ESAS NO : 2014/10888 KARAR NO : 2014/11684 YARGITAY […]

Banka Yapılandırma bedeli iade

Banka Yapılandırma bedeli iade

Daire:13 Tarih:2013 Esas No:2013/4033 Karar No:2013/7605 Kaynak: İlgili Maddeler: İlgili Kavramlar:yapılandırma bedelinin iadesi T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/4033 KARAR NO : 2013/7605 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) TARİHİ : 05/12/2012 NUMARASI : 2012/448-2012/619 […]

Trafik Cezası İptali mahkeme kararı

Trafik Cezası İptali mahkeme kararı

 

Japon Yeni Uyarlama Davası

Japon Yeni Uyarlama Davası

1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS No :2012/102 KARAR No: 2013/1332 HAKİM KATIP DAVACI DAVALI VEKİLLERİ DAVA : Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan DAVA TARIHI : 23/01/2012 KARAR TARİHİ z 07/11/2013 KARAR YAZMA TARİHİ: 02/12/2013 Davacı tarafından mahkememize açılan davada; TÜRK MİLLETİ ADINA yargılama yetkisini kullanan mahkcmemizde yapılan açık yargılama sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ Davacı tarafından verilen […]

Yargıtay TSHH Yetki Kararı

Yargıtay TSHH Yetki Kararı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi  E:2004/13486 K:2005/1775 T:08.02.2005              Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu, düşünüldü: KARAR : Davacı, abonesi olan davalının 1999 yılı Aralık, 2000 yılı Ocak, Şubat aylarına […]

Bankanın Yeniden Yapılandırma Kararına İtiraza İlişkin Yargıtay Kararı

Bankanın Yeniden Yapılandırma Kararına İtiraza İlişkin Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/4033 KARAR NO : 2013/7605 MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) TARİHİ : 05/12/2012 NUMARASI : 2012/448-2012/619 DAVACI : Müzeyyen Kamiloğlu vekili Avukat Alp Oral DAVALI : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Vekili Avukat Gülay Çerik Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden […]