Destek Forumlarında Güncel Konular

Yönetmelikler

Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Ocak 2015 CUMA          Resmî Gazete                         Sayı : 29238 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 2/7/2009 tarihli ve 27276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) İşletmeci, tarife şeffaflığına ilişkin Kurum tarafından belirlenen her türlü […]

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, paket tur sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; paket tur, paket tatil, paket […]

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) […]

Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği

Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. […]

Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik

Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketici ile kurulan taksitle […]

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

10 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29232 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada bulunanların […]

Yargı Kararları

Dosya Masrafının İadesine İlişkin Yargıtay Kararı (2014)

Dosya Masrafının İadesine İlişkin Yargıtay Kararı (2014)

Konut kredisi kullandığında kendisinden DOSYA MASRAFI adı altında alınan ücretin iadesi için Tüketici Hakem Heyetine başvuran bir tüketicinin başvurusu olumlu bulunmuş ancak banka tarafından karara itiraz edilmiştir. Aşağıda 13. Hukuk Dairesi tarafından bankanın itirazına ilişkin olarak tüketici lehine çıkan karar bulunmaktadır:   Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden: ESAS NO : 2014/10888 KARAR NO : 2014/11684 YARGITAY […]

Banka Yapılandırma bedeli iade

Banka Yapılandırma bedeli iade

Daire:13 Tarih:2013 Esas No:2013/4033 Karar No:2013/7605 Kaynak: İlgili Maddeler: İlgili Kavramlar:yapılandırma bedelinin iadesi T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/4033 KARAR NO : 2013/7605 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) TARİHİ : 05/12/2012 NUMARASI : 2012/448-2012/619 […]

Trafik Cezası İptali mahkeme kararı

Trafik Cezası İptali mahkeme kararı

 

Japon Yeni Uyarlama Davası

Japon Yeni Uyarlama Davası

1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS No :2012/102 KARAR No: 2013/1332 HAKİM KATIP DAVACI DAVALI VEKİLLERİ DAVA : Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan DAVA TARIHI : 23/01/2012 KARAR TARİHİ z 07/11/2013 KARAR YAZMA TARİHİ: 02/12/2013 Davacı tarafından mahkememize açılan davada; TÜRK MİLLETİ ADINA yargılama yetkisini kullanan mahkcmemizde yapılan açık yargılama sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ Davacı tarafından verilen […]

Yargıtay TSHH Yetki Kararı

Yargıtay TSHH Yetki Kararı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi  E:2004/13486 K:2005/1775 T:08.02.2005              Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu, düşünüldü: KARAR : Davacı, abonesi olan davalının 1999 yılı Aralık, 2000 yılı Ocak, Şubat aylarına […]

Bankanın Yeniden Yapılandırma Kararına İtiraza İlişkin Yargıtay Kararı

Bankanın Yeniden Yapılandırma Kararına İtiraza İlişkin Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/4033 KARAR NO : 2013/7605 MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) TARİHİ : 05/12/2012 NUMARASI : 2012/448-2012/619 DAVACI : Müzeyyen Kamiloğlu vekili Avukat Alp Oral DAVALI : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Vekili Avukat Gülay Çerik Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden […]